top of page

Bloom was inspired by the beauty of tropical flowers, new beginnings, and blissful moments when summertime comes around. 

  • One piece suit on high-quality imported fabric 
  • Comfortable padding
  • Adjustable straps for maximum comfort 

 

Bộ Sưu Tập Bloom được lấy cảm hứng từ những bông hoa đa màu, sự tươi mới, những điều tốt đẹp nhất được khơi dậy khi mùa hè đến.

 

  • Một mảnh trên vải nhập khẩu cao cấp
  • Mút đệm thoải mái
  • Dây kéo tăng-đơ dài ngắn 

Diana

SKU: MA152
1.490.000₫Giá
    bottom of page