top of page

VẬN CHUYỂN & TRẢ LẠI

chính sách vận chuyển

Chính sách hoàn trả và trao đổi

Tôi là một phần chính sách vận chuyển. Tôi là nơi tuyệt vời để cập nhật cho khách hàng của bạn về phương thức vận chuyển, đóng gói và chi phí. Sử dụng ngôn ngữ đơn giản, dễ hiểu để xây dựng lòng tin và đảm bảo rằng khách hàng của bạn luôn trung thành!

 

Tôi là đoạn thứ hai trong phần chính sách vận chuyển của bạn. Bấm vào đây để thêm văn bản của riêng bạn và chỉnh sửa tôi. Dễ thôi. Chỉ cần nhấp vào “Chỉnh sửa văn bản” hoặc nhấp đúp vào tôi để thêm chi tiết về chính sách của bạn và thực hiện các thay đổi đối với phông chữ. Tôi là một nơi tuyệt vời để bạn kể một câu chuyện và cho người dùng của bạn biết thêm một chút về bạn.

Customer Service

For all Order Support please include your order number and date that your order was placed. Please fill out the form, call, or email us for support. 

Phone: 028 38427105

We only accept exchange products that still have our tags on, with no signs of wear or tear.

If you'd like to change to a different size - Please carefully review our size guide before ordering. We allow up to 02 size changes. Please note, all delivery fees will be paid from the customer side for exchange. 

If you'd like to change to a different style  - Kindly inform us and we will exchange the product for you. Please note, all delivery fees will be paid from the customer side for exchange. 

If we sent you a faulty product  - Kindly inform us and we will do an inspection of the product.

Cảm ơn bạn đã gửi!

bottom of page