top of page

Bloom was inspired by the beauty of tropical flowers, new beginnings, and blissful moments when summertime comes around. 

  • Two piece suit on high-quality imported fabric 
  • Comfortable padding and underwire 
  • Adjustable straps for maximum comfort 
  • Ruffled top paired with high-waisted, full coverage bottom 

 

Bộ Sưu Tập Bloom được lấy cảm hứng từ những bông hoa đa màu, sự tươi mới, những điều tốt đẹp nhất được khơi dậy khi mùa hè đến.

 

  • Một mảnh trên vải nhập khẩu cao cấp
  • Mút đệm và gọng thoải mái
  • Dây kéo tăng-đơ dài ngắn 
  • Áo đính bèo đi kèm với quần cạp cao che phủ cao 

Jane

SKU: BA176
1.790.000₫Giá
    bottom of page