top of page

​May Đồ Bơi Theo Size

 Đặt may với 5 bước đơn giản 

  1. Chọn mẫu bạn thích 

  2.  Đo cơ thể theo hướng dẫn ở dưới 

  3. Điền vào chiều cao và cân nặng. Điều này giúp chúng tôi hình dung cơ thể bạn dễ hơn 

  4. Ghi bất kỳ lời note/chú thích nào bạn muốn chúng tôi biết 

  5. ​Gửi form! Chúng tôi sẽ email và gọi điện cho bạn trong vòng 48 tiếng nhé! 

Order Form
bottom of page